Med vårt topp moderne utstyr tar vi på oss både store og små jobber. Vi har alle sertifikat og godkjenninger for sikker lagring og transport av sprengstoff. Våre fagarbeidere har lang erfaring og høy kompetanse. Typiske oppdrag er sprenging av tomter, sprenging av grøfter og sprenging i forbindelse med veibygging. Avansert måle-og planleggingsutstyr gjør at sikkerheten er så god som mulig på slike oppdrag.