SK Transport og Anlegg As utfører transport i nærmiljøet av alle typer masser Vi kan levere:

Jord
Grus
Singel
Bortkjøring av masser